REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er EU's grundlæggende kemikalielovgivning, der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø

Læs mere om EU´s grundlæggende kemikalelovgivning her:

Kemikalielovgivning - REACH