Ipe og Cumaru kommer på CITES II listen pr. 25. november 2024. 

Det betyder at handlen med disse træsorter bliver meget strengere reguleret fra denne dato. 
I praksis vil det betyde, at der vil blive et meget strengere dokumentationskrav for at disse træsorter kan handles lovligt og fra ansvarlige skovbrug, der ikke bringer arterne i risiko for udryddelse. 

Wennerth Wood Trading hilser tiltaget velkommen. 

Vi handler kun med PEFC eller FSC certificeret træ og har gjort det i mange år. 
Derfor har vi gode relationer til FSC certificerede skovbrug og savværker i Sydamerika, der fortsat vil levere os FSC Ipe og FSC Cumaru, også efter CITES II reglerne træder i kraft. 

CITES II reglerne bliver i vores optik en ekstra forbruger beskyttelse i forhold til at købe Ipe og Cumaru fra ansvarlige skovbrug i Sydamerika.  

 

I kan læse mere om CITES her: 

Handel med tuede arter (CITES)