Miljøvaredeklarationer (EPD'er) fra 2020 dokumenterer miljødata for træprodukter herunder konstruktionstræ.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og Træ.dk og er tredjeparts verificeret af Rambøll.

Læs mere her:

https://www.traeinfo.dk/baeredygtighed/epder-for-konstruktionstrae/